IT služby


       Naša ponuka služieb a tovarov v oblasti informačných technológií je zameraná najmä na výpočtovú techniku, programové vybavenie a sieťovú infraštruktúru. Poskytujeme služby spadajúce priamo aj nepriamo pod túto oblasť, a to od konzultácií cez inštalácie, servisovanie, komplexnú správu systémov až po riešenia na kľúč.

       Okrem týchto hmatateľných vecí Vám vieme ponúknuť aj programovanie software na kľúč, tvorbu a správu internetových stránok a aplikácií, prípadne školenia týkajúce sa práce s výpočtovou technikou či programovým vybavením.

       Elektronickým registračným pokladniciam (ERP) a rádiofrekvenčnej identifikácii (RFID) sme vyčlenili samostatné oddelenia.

       Ak v našej ponuke nenájdete presne to, čo hľadáte, napíšte nám. Veríme, že sa dohodneme.
 © ATMT s.r.o. 2011-2023